Tandvårdsrädsla

Rädsla för tandvård  eller obehag inför ett tandläkarbesök är mycket vanligt. Därför är det många som väntar och skjuter upp besöket. Till slut går det så långt att  man skäms över sina tänder.  Jag är mycket van att träffa patienter som inte besökt tandvården på länge och som känner ett stort obehag. Du är i goda händer, jag har tid för mina patienter, mottagningen präglas av lugn och ro och förståelse för dina behov.

Behandlingen anpassas efter dina förutsättningar. Dina behov är liksom ditt motstånd mot tandvård, individuella.

Lung och ro
 På min mottagning är stress och tidsbrist bannlyst. Jag berättar alltid hur behandlingen skall gå till både innan och under tiden. I behandlingsrummet försöker vi ha det lugnt och behagligt.  Jag lyssnar på dig och dina önskemål och du får avbryta behandlingen när du vill för en paus.

När du ligger i stolen får du samtidigt lyssna på avkopplande musik. Förutom det får du ligga på en unik matta, Bemer, för magnetfältterapi. Bemer-signalen främjar kroppens egna självregleringsmekanismer och ökar din presationsförmåga. Läs mer om  Bemer